لیگ بلک جک

تاریخ: ۱۳ فروردین تا ۱۰ تیر

مجموع جوایز: ماهانه یک میلیون دلار

این تورنمنت شامل مراحل زیر می شود

- تورنمنت بلک جک برنز

- تورنمنت بلک جک نقره ای

- تورنمنت بلک جک طلایی

- تورنمنت بلک جک Privé یا خصوصی


۱ حداقل مبلغ شرط واجد شرایط برای هر تورنمنت.

تورنمنت حداقل شرط (دلار آمریکا)
برنز ۵ - ۱۰ دلار
نقره ای ۲۵ - ۵۰ دلار
طلایی ۱۰۰ دلار
خصوصی ۱۰۰۰ دلار

*حداقل مبلغ شرط ممکن است در میزهای مختلف، نسبت به جدول بالا متفاوت باشد.

۲. شرط واجد شرایط : فقط شرط های اصلی پایه و شرط های پشت پایه، همراه با شرط های جانبی (Side Bet) در یک دور بازی، می توانند به عنوان معیار شرط واجد شرایط در نظر گرفته شوند.

  • شرط اصلی پایه: شرط اولیه ای که یک بازیکن در ابتدای هر دور بازی، قبل از تقسیم دست ها یا دو برابر کردن، قرار می دهد.
  • شرط پشت دست پایه : سهم اولیه قرار داده شده بر روی شرط پشت دست توسط بازیکن در ابتدای هر دور که از آن به عنوان بهترین دست، بیمه و بلک جک نیز تعریف می شود. شرط پشت دست بازیکن به شما اجازه می‌دهد که روی دست یک بازیکن دیگر شرط ببندید. با این کار شما در نتیجه حاصل دست آن بازیکن شریک می‌شوید.
  • شرط جانبی : Perfect Pairs (زوج کامل، زوج رنگی، زوج مختلط) و 21+3 (سه‌تایی مناسب، فلاش مستقیم، سه تا از یک نوع، مستقیم، فلاش)

۳. اگر بازیکنی شرط اصلی پایه یا شرط پشت را به همراه شرط های جانبی در یک دور بازی قرار دهد، فقط چنین شرط های اصلی پایه و/یا شرط های پشت ممکن است برای محاسبه امتیاز در نظر گرفته شوند.

۴. در صورتی که بازیکنی چند جایگاه را در یک میز بلک جک بگیرد، مجموع شرط واجد شرایط و مجموع برد واجد شرایط در تمام جایگاه ها با هم برای محاسبه امتیاز در نظر گرفته می شود.

۵. برد واجد شرایط : بردی که پس از گذاشتن یک شرط واجد شرایط حاصل می شود برد واجد شرایط گفته می شود و به این صورت محاسبه می شود، کل برد (برد + مبلغ شرط برد شده) بدست آماده از همه ی جایگاه ها تقسیم بر مجموع مبلغ شرط های گذاشته شده در تمامی جایگاه ها توسط یک بازیکن.

۶. اگر بازیکنی در یک دور بازی بردی بدست آورد که مقدار آن دقیقاً معادل یک بار شرط واجد شرایط باشد، آن دور بازی برای محاسبه امتیاز در نظر گرفته نمی شود.

۷. اگر بازیکنی یک برد متوالی (مجموعه بردهای واجد شرایط توسط بازیکن بدون هیچ باختی بین آنها) داشته باشد و بردی بدست آورد که مقدار آن به اندازه یک بار شرط واجد شرایط باشد، روند این بردهای متوالی متوقف شده و در همان تعداد باقی می ماند و به محض اینکه بازیکن دوباره شروع به قرار دادن شرط های واجد شرایط کند، از سر گرفته می شود.

۸. اگر بازیکنی چندین شرط واجد شرایط را روی میز قرار دهد، مجموع شرط واجد شرایط و مجموع برد واجد شرایط برای محاسبه امتیاز در نظر گرفته می شود.

۹. اگر بازیکنی شرطی بگذارد و دست را تقسیم کند، مجموع شرط واجد شرایط و مجموع برد واجد شرایط در کل دست های تقسیم شده برای محاسبه امتیاز در نظر گرفته می شود.


۱. توزیع امتیاز در تورنمنت برنز بلک جک، تورنمنت نقره ای بلک جک و تورنمنت طلایی بلک جک.

در تمامی تورنمنت ها به جز تورنمنت خصوصی بلک جک، بازیکنان بر اساس مجموع امتیازات بردهای متوالی رده بندی می شوند.

بردهای متوالی امتیاز کسب شده به ازای هر برد
برد اول ۱۰
دوم ۲۰
سوم ۵۰
چهارم ۱۰۰
پنجم ۲۰۰
ششم ۵۰۰
هفتم ۱۰۰۰
هشتم ۲۰۰۰
نهم ۵۰۰۰
دهم به بعد ۱۰۰۰۰

۲. نحوه امتیازدهی و رده بندی در تورنمنت خصوصی بلک جک.

  • برای قرار گرفتن در جدول امتیاز در تورنمنت خصوصی بلک جک، داشتن حداقل دو برد متوالی برای بازیکنان الزامی است.

  • در بلک جک خصوصی، بالاترین برد متوالی بازیکن برای رتبه بندی در نظر گرفته می شود.

cannonbet cannonbet